Tryggare kollektivtrafik med enklare regler för kamerabevakning

  •  

Tunnelbanan i Stockholm kan redan idag ha kameraövervakning utan att först söka tillstånd – genom det s k tunnelbaneundantaget. En statlig utredning har nu föreslagit att detta undantag också ska gälla övrig kollektivtrafik, ja även flygplatser.
Det finns goda skäl till förändringen. Erfarenheten visar att kamerabevakning minskar risken för skadegörelse, hotfulla situationer, rån och överfall. Kamerorna ger helt enkelt tryggare kollektivtrafik.

Med utredningen och den remissrunda som genomfördes i våras som bas förbereds nu ett lagförslag inom regeringskansliet. Utredningen presenterade fyra huvudpunkter:
– Tillståndsplikten bör tas bort för bevakning i fordon som används i kollektivtrafik liksom för stationer och terminaler.
– Kravet på tillstånd bör även tas bort för flygplatser.
– För att tillstånd inte ska behövas krävs dock att övervakningen sker i brottsförebyggande syfte, för att förhindra olyckor eller för att skapa ordning.
– Den nya europeiska dataskyddsregleringen ger ett långtgående integritetsskydd oberoende av tillståndsplikt. Därför anser utredningen att någon kompletterande integritetsskyddande reglering inte behövs.

Bra Vision är ett av Sveriges ledande företag när det gäller kamerabevakning inom kollektivtrafiken. Johan Malmström är företagets VD:
– Vi ser givetvis positivt på förslaget. Vi vet att kameraövervakning skapar trygghet och säkerhet ombord på bussen. När kravet på tillstånd försvinner går det enkelt och snabbt att öka tryggheten. I grund och botten är det en kvalitetsfråga – bussägarna får äntligen möjlighet att erbjuda sina kunder ökad säkerhet och ordning.
– I vårt sortiment finns redan ett brett urval av trygghetskameror, säger Johan Malmström. Den moderna tekniken ger oss dessutom möjlighet att i hög grad anpassa kamerautrustning och system till kundens behov. Vi har både erfarenheten och kunnandet.

Att ta fram lagförslag tar som bekant tid. Förhoppningen är dock att en proposition ska ligga på riksdagens bord under vintern.

Vill du veta mer?

Kontakta Dan eller Alexander som gärna svarar på dina frågor!
Du når Alexander på 0474-553 52
och Dan på 0474-553 53

Dan och Alexander