En säker miljö skapar
trygghet, lugn och trivsel

  •  

Kameraövervakning minskar risken för rån och överfall, hotfulla situationer samt skadegörelse och klotter!
Följ bussen live via GPS och video över internet (X-fleet) – eller välj ett beprövat traditionellt system

  • Robusta, vandalskyddade kameror
  • Fordonsanpassad digital inspelning
  • Enkel sökning och kopiering i dator
  • Uppfyller EU-krav, E-klassad

Bra Vision är ledande när det gäller trygghetskameror med inspelningsmöjlighet i bussar.

Vi monterar och servar systemen på plats hos dig!

Skicka oss ritning på bussen så hjälper vi till att placera kamerorna optimalt.